Legal

  • Patvirtiname ,kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų.
  • Svetainėje www.delfinosdovanos.lt lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją bei duomenis. Pateikdami asmeninę informaciją www.delfinosdovanos.lt , jūs kartu sutinkate ir leidžiate administracijai naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis ar svetainės vidinei statistikai tvarkyti.
  • Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. www.delfinosdovanos.lt administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar panaikinti svetainėje esančią informacija.
  • Jus galite valdyti ir ištrinti slapukus. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Galite ištrinti visus slapukus iš savo kompiuterio bet tada turėsite koreguoti nustatymus kiekvieną kartą apsilankydami svetainėje. „Google“ slapukai. Daugiau informacijos apie slapukų tipus rasite “Google” slapukų politikoje. „Google Analytics“ slapukai. Slapukai skirti analizuoti svetainės lankomumą. „Google Analytics" anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics". Daugiau informacijos „Google Analytics“ slapukų politikoje.
  • www.delfinosdovanos.lt laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria ji susipažino vykdydami pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
  •  Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įmonės internetinio tinklalapio funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir kad jis bus visiškai apsaugotas nuo virusų. Įmonė jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Įmonės internetiniame tinklalapyje prieinamos medžiagos naudojimu. Duomenų naudotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų naudotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis www.delfinosdovanos.lt internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai duomenų naudotojo nuožiūra bei rizika, todėl būtent duomenų naudotojas atsako už žalą, padarytą pačiam duomenų naudotojui ar jo kompiuterinei sistemai.
  • Darbuotojai laikosi konfidencialumo principo, kaip tai numatyta Politikos principai. Politika skelbiama viešai Įmonės internetiniame tinklalapyje. www.delfinosdovanos.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią Politiką.