Terms and conditions of use

 • Šios pirkimo - pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės  www.delfinosdovanos.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.
 • BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę: Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys; Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis; Visi juridiniai asmenys; Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Prekių kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes  Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais. Pirkėjas, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę  iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę , spaudžia ant mygtuko Į KREPŠELĮ.  Tada pirkinys atsidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dešinėje pusėje viršuje, kur pasirenkama apmokėti paspaudžiant ant PEREITI PRIE APMOKEJIMO. Po to Pirkėjas  pildo informaciją. Užpildžius reikiamus laukelius,  Prieš tai Pirkėjas turi sutikti su sąlygomis, spaudžiama TĘSTI . Tada Pirkėjas gali rinktis apmokėjimo būdą – Paysera arba Mokejimas pavedimu. Po apmokėjimo patvirtinimo, Pirkėjo pasirinktos prekės bus paruoštos siuntimui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA  
 • Pirkdamas  www.delfinosdovanos.lt  parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą, adresą, pašto indeksą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.  www.delfinosdovanos.lt  nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas. Daugiau informacijos skaitykite  www.delfinosdovanos.lt  svetainėje - Privatumo politikoje.
 • PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis. Užsakymo  kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu  ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą Pirkėjas  moka už prekes mokėjimo pavedimu, pervesdamas lėšas į pardavėjo sąskaitą banke, nurodytą interneto puslapyje adresu  www.delfinosdovanos.lt  (taip pat sąskaitoje-faktūroje), arba grynaisiais pinigais p/g pardavimo orderį . Visais atvejais, kai užsakovas atlieka užsakymą , jis privalo paslaugų teikėjui sumokėti  visą užsakymo sumą /kainą iki užsakymo vykdymo pradžios.  Atliekant mokėjimus būtina nurodyti skirtą užsakymo numerį  ir užsakovo vardą bei pavardę. Pirkėjui  neapmokėjus užsakymo 1 d.d., laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.
 • PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 • Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti  prekę , pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms  ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve. Prašome teisingai įvesti visą reikiamą informaciją. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei  su jomis ir nesusipažino. Nors tokia galimybė buvo suteikta. Norėdamas Pirkėjas pakeisti  jau patvirtintą užsakymą, turi iškart kreiptis į pardavėją  ir išsiaiškinti, ar galima dar pakeisti užsakymą. Jei pardavėjas  sutinka daryti pakeitimus,  jis praneša apie tai pirkėjui, tuo tarpu nurodydamas papildomą mokestį, jei toks mokestis būtinas.  Naujai susitarus, užsakymas atliekamas bendra tvarka, laikantis šių taisyklių nuostatų. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, naudodamasis www.delfinosdovanos.lt el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės  komplektacija. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • http://vartotojuteises.lt/projektai/vartotoju_perkanciu_internetinese_parduotuvese_teises
 • PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 • Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes  per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį. Pardavėjas įsipareigoja gerbti  Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą  www.delfinosdovanos.lt  el. parduotuvės registracijos formoje.  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti  Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veiklą  ar kitaip bando pakenkti  Pardavėjo el. parduotuvės darbui . Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas.  Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti  ir atšaukti užsakytas paslaugas, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip prekių papildymas ir pan.). Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją  el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • PREKIŲ  PRISTATYMAS
 • DĖMESIO : Pristatymas į Neringos sav. 30 eurų, prašome kreiptis el. paštu: info@delfinosdovanos.lt
 • Užsakymai šiuo metu pristatomi  tik Lietuvoje naudojantis „DPD“ kurjerio,LP EXPRESS ir OMNIVA paslaugomis. Užsakymas pradedamas vykdyti po apmokėjimo gavimo ir išsiunčiamas kitą darbo dieną po užsakymo apmokėjimo gavimo. Pristatymo laikas išsiuntus užsakymą:  2-3 d.d. Pirkėjas, apmokėjęs už prekę, ją gaus kai tik apmokėjimas bus patvirtintas, Pirkėjui automatiškai bus išsiųstas el. laiškas Prekių užsakymai priimami ir vykdomi  per  2-3 d.d.  Jei paslaugos teikėjo sandėlyje užsakytos prekės nėra ir jos neįmanoma užsakyti , pardavėjas  per  10 darbo dienų  įsipareigoja grąžinti pervestą už prekę (es) pinigų sumą ir kompensuoti pinigų pervedimo išlaidas. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei  Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
 • Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente. Kiekvienos www.delfinosdovanos.lt   el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų  el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka. Turėdami  kokių nors klausimų, galite susisiekti  el. paštu  info@delfinosdovanos.lt . Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 • Prekių grąžinimas: Norėdami grąžinti įsigytas prekes, susisiekite su mumis el. paštu info@delfinosdovanos.lt . Pateikiant šią informaciją: prekės pavadinimas, apmokėjimo kvitas, grąžinimo priežastis. Gavę jūsų pranešimą susisieksime su Jumis asmeniškai ir suderinsime grąžinimo tvarką ir sąlygas. Jūsų nupirktas ir/ar nekokybiškas prekes galima pakeisti arba grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo  Pirkėjui  dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Prekių pristatymo pardavėjui išlaidas apmoka pirkėjas . Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.  Norėdamas grąžinti prekę ( es ), Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų: Grąžinama prekė turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje ;Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, nesubraižytas paviršius, šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė .Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ;Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais ;Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta ;Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą .Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami; Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti Pirkėjui.